Koncert 17.4.2015

17.4.2015 o 20.00h. v Kursalone
Andrej Urminský Quartet

Účinkovali:

Andrej Urminský, Daniel Čačija, Juraj Kalasz, Marián Ševčík