Koncert 5.5.2016

5.5.2016 o 20.00h. v Kursalone

Matthias Spillmann Quintet : MATS-UP

band

Účinkovali:

Matthias Spillmann: trumpet, compositions
Reto Suhner: as, acl, afl
Marc Méan: piano
Raffaele Bossard: bass
Dominic Egli: drums