ÚVOD

28. februára 2007 bola založená nezisková organizácia s názvom International jazz Piešťany za účelom prípravy, organizácie a usporadúvania podujatí rovnomenného projektu, organizácie medzinárodného džezového Festivalu Doda Šošoku a podpory ostatných aktivít spojených s rozvojom a ochranou duchovných a kultúrnych hodnôt. Zakladateľmi tejto organizácie sú Jozef Šošoka, Ing. Viktor Nižňanský, PhD. a Milan Binčík.
Od začiatku pôsobenia tejto organizácie došlo postupne k niekoľkým zmenám v organizačnej štruktúre a taktiež k zmene pôsobiska. Činnosť projektu International jazz Piešťany sa v súčasnosti sústreďuje v priestoroch Kuralonu, ktorý je okrem iného dejiskom koncertov hudobných skupín z Piešťan a okolia, ako aj neformálnych stretnutí hudobníkov – Jam Session.