Koncert 1.7.2016

V piatok 1.7.2017 o 20:00 hod. odštartovalo letný festival Doda Šošoku zoskupenie Michal Motýľ Tentet, ktoré vzniklo v auguste 2013 pre nahrávanie debutového albumu Michala Motýľa – Sunflowers. Repertoár tenteta tvoria originálne skladby Michala Motýľa, Matúša Jakabčica, Nikolaja Nikitina a Erika Rothensteina. Tieto  kompozície vychádzajú z tradície, ale kombinujú aj rôzne prvky moderného jazzu. Dychová sekcia tohoto  tenteta  je netradične zložená zo štyroch trombónov, jednej trúbky a dvoch saxofónov. Rytmickú sekciu tvorí gitara, kontrabas a bicie nástroje.

Michal Motýľ

V r.1983 – 88 študoval na Št. Konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Pavla Takáča. Počas štúdia získal na súťažiach Slov. Konzervatórií viacero ocenení: v r. 1983 1.cenu (1.kategória), v r. 1985 1.cenu (1.kat.) a v r. 1987 2.cenu (2.kat.). VŠMU absolvoval v triede Doc. J. Gašparoviča v r. 1988 – 92. V r. 1989 získal na súťaži Amati Kraslice (ČSFR) 2.cenu, v r.1990 na Interpretačnej súťaži ml. umelcov v Bratislave 3.cenu a v r. 1992 na súťaži Pražská Jar Cenu pre najúspešnejšieho kanditáta z ČSFR. V r.1989 – 1990 bol členom Tanečného orchestra Československej televízie (bastrombón) pod taktovkou p. Siloša Pohanku, Bratislavského Big Bandu pod vedením p. Jána Štubniaka (1.trombón), Big Bandu Radio Bratislava (1990 – 1991, 1.trombón) pre ktorý aj komponoval a aranžoval, Bratislavského trombónového kvarteta (1989 – 1998, bastrombón), s ktorým účinkoval vo Viedni, Karlsruhe a iných európskych mestách. Od roku 1992 je členom trombónovej skupiny Slovenskej filharmónie (bastrombón) a členom CZ – SK Big Bandu Matúša Jakabčica, s ktorým sa zúčastnil rôznych jazzových festivalov, ako napr.: Přerov, Hradec Králové, Košice, Prešov, Bratislava, Viedeň. V rokoch 1996 – 2005 príležitosne spolupracoval s Big Bandom Gustava Broma, od roku 2006 člen (bastrombón). V súčasnej dobe je aj členom menších kapiel. Bastrombón hrá v Nikistein Jazz Sextete, Erik Rothenstein Jazz Quinete, Soul for Seven (fusion, pop,..) . V roku 2013 založil Michal Motýľ Tentet, s ktorým nahral CD Sunflowers

Michal Motýľ

Zloženie kapely:

Branislav Belorid – lead trombone (člen Slovenskej filharmónie, Matúš Jakabčic CZ/SK big band)

Jozef Voroš – trombone (člen Swing society orchestra)

Juraj Mitošinka – trombone (člen Slovenskej filharmónie)

Michal Motýľ – bass trombone, compositions, arrangements (člen Slovenskej filharmónie, Matúš Jakabčic CZ/SK big band)

Ondrej Juraši – trumpet, fluegelhorn (člen Gustav Brom big band, Matúš Jakabčic CZ/SK big band)

Nikolaj Nikitin – clarinet, soprano saxophone, tenore saxophone, comp., arr. (člen Nikolaj Nikitin jazz quintet)

Erik Rothenstein – baritone saxophone, bass clarinet, flute, comp., arr. (člen Matúš Jakabčic CZ/SK big band)

Matúš Jakabčic – guitars, guitar synthesizer, comp., arr. (leader Matúš Jakabčic CZ/SK big band)

Peter Korman – double bass (člen Martin Uherek Trio)

Marián Ševčík – drums (člen Free Tenors Harry Sokal, Matúš Jakabčic CZ/SK big band)