Koncert 19.5.2017

19.5.2017 o 20:00 hod

Milo Suchomel & Students of SKDK Topoľčany Band

Koncert Mila Suchomela a jeho študentov zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa uskutočnil dňa 19.5.2017 o 20:00 hod.

Milo v súčasnosti okrem toho, že je vynikajúcim a vyhľadávaným saxofonistom, svoje skúsenosti a vedomosti odovzdáva aj jeho študentom na konzervatóriu. Práve s nimi sa rozhodol zorganizovať tento špeciálny koncert.